METODY INSTALACJI PROJEKTORÓW

Dobór techniki montażu zależy od warunków instalacyjnych i współczynnika projekcji urządzenia.

Współczynnik projekcji urządzenia mówi o tym jaka musi być odległości urządzenia od ekranu, żeby uzyskać obraz o szerokości 1 m. Poszczególne urządzenia mają różne współczynniki projekcji.

Zależnie od tego możemy wybrać następujące metody instalacji projektorów:

  • instalacja sufitowa – uchwyt
  • instalacja sufitowa – winda
  • instalacja krótka
  • instalacja ultrakrótka
  • instalacja tylna

projektory multimedialne Canone dystrybutor CyfroweAV

Instalacja sufitowa

W przypadku, gdy projektor ma być montowany na stałe w pomieszczeniu, można zastosować instalację sufitową z wykorzystaniem specjalnych uchwytów przymocowanych do sufitu. Wielkość uzyskanego obrazu będzie zależna od odległości montażu projektora od ekranu oraz współczynnika projekcji urządzenia. Odległość można policzyć przy pomocy kalkulatora odległości, który znajdziesz tutaj.

Instalacja sufitowa jest rozwiązaniem pozwalającym uniknąć pozostawienia widocznych kabli oraz zapewniającym solidne zamocowanie urządzenia.  Dodatkową zaletą jest to, że projektor nie zajmuje dodatkowego miejsca w pomieszczeniu. W menu urządzenia należy wybrać opcję prezentacji sufitowej.

tecnologia instalacji projekcja sufitowa CyfroweAV

Instalacja sufitowa typu winda

Innym typem instalacji sufitowej jest instalacja typu winda. W tym [przypadku projektor umieszczony jest na specjalnej, ruchomej platformie. Po prezentacji urządzenie może zostać całkowicie schowane – projektor ukryty jest w konstrukcji sufitu. Specjalny mechanizm umożliwia regulację wysokości projektora w czasie projekcji. Możliwe jest sterowanie bezprzewodowe. Windy do montażu maja różne udźwigi i możliwość wysunięcia (opuszczenia) projektora. Dzięki temu można zamontować projektory w pomieszczeniach o bardzo dużej wysokości.

technologia instalacji projekcja sufitowa typu winda CyfroweAV

Instalacja krótka (ST) i ultrakrótka (UST)

Typ instalacji projektorów o niskim współczynniku projekcji (szerokokątnych – ST). Umożliwia uzyskanie dużej wielkości obraz z niewielkiej odległości np. w ciasnych pomieszczeniach. oraz obrazu o dużej jasności w jasnych pomieszczeniach. Zaletą jest również brak świecenia projektora w oczy osoby prezentującej oraz brak cienia rzucanego na ekran przez prezentera i widownię. Metoda ta najczęściej stosowana jest z tablicami interaktywnymi. Projektor może być montowany na dole np. na pulpicie lub ponad ekranem (tablicą).

Rekomendowane modele ST


technologia instalacji projekcja krotka CyfroweAV

Instalacja tylna – tylna projekcja

Ten typ instalacji polega na montażu projektora za ekranem. Urządzenie rzuca obraz na tylną stronę specjalnego ekranu, folii lub inteligentnego szkła, skierowany bezpośrednio w kierunku widowni. Zaletą jest brak świecenia projektora w oczy osoby prezentującej oraz brak cienia rzucanego na ekran. Konieczne jest posiadanie wolnej przestrzeni za ekranem na ustawienie projektora. Taki sposób instalacji umożliwia pełną kontrolę kierunku padania światła z projektora, a co za tym idzie pozwala na uzyskanie jasnego, wyraźnego obrazu i dowolnego konta projekcji. Obraz może być nawet kilkukrotnie razy jaśniejszy i wyraźniejszy w porównaniu z tradycyjną instalacją i ekranem materiałowym. Metodę tą można wykorzystywać m. in. na witrynach sklepowych i w bardzo jasnych, nasłonecznionych pomieszczeniach.

technologia instalacji projekcja tylna CyfroweAV

NASI DOSTAWCY

Mentor Szczecin dostawca dystrybutora CyfroweAV
B-Tech dostawca dystrybutora CyfroweAV
Vogels dostawca dystrybutora CyfroweAV

Partnerzy handlowi proszeni są o kontakt bezpośrednio ze swoimi opiekunami