Canon i projekt BMW Art Club. Przyszłość to sztuka.

BMW i Canon łączą potęgę sztuki i nowych technologii „BMW Art Club. Przyszłość to sztuka”.
Firma Canon, jako producent projektorów, bierze udział w technologicznym projekcie „BMW Art Club. Przyszłość to sztuka”. W ramach tego działania we październiku b.r. zorganizowano w katowickim NOSPR (Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia) niezwykły koncert.